Mörkrumscirkel: Cafenol

Nyheter från Mörkrumscirkeln!
Denna gång provade vi filmframkallning med kaffe, dvs. Cafenol.